1. <p id="tgiud"></p>
  <optgroup id="tgiud"><em id="tgiud"></em></optgroup>
  1. <optgroup id="tgiud"><li id="tgiud"></li></optgroup>
   <track id="tgiud"><i id="tgiud"></i></track>

  2. <optgroup id="tgiud"></optgroup>

   大埔縣國民經濟主要指標月報表(2019-1-5月)

   2019-07-02 10:13:23 點擊數:

   全縣主要經濟指標(一)
   指標名稱 單位 當月 1-本月累  計 去年
   同期
   累計

   %
    
    
   一、生產總值(1-3月) 億元   20.56 18.26 6.4  
     1、第一產業增加值 億元   3.96 3.26 3.8  
     2、第二產業增加值 億元   4.72 4.31 7.0  
       (1)工  業 億元   3.63 3.36 6.9  
          其中:規上工業 億元   2.68 2.46 7.2  
       (2)建筑業 億元   1.09 0.95 7.2  
     3、第三產業增加值 億元   11.88 10.69 7.3  
   二、工農業總產值 萬元          
     1、農業總產值 萬元          
     2、工業總產值 萬元          
       (1)規模以上 萬元 32326 164731 157513 4.6  
          其中:陶瓷行業 萬元 13525 67021 67854 -1.2  
                電力行業 萬元 13028 69554 55590 25.1  
   #火力發電 萬元 9611 59041 49828 18.5  
                其它行業 萬元 5773 28156 34069 -17.4  
       (2)規模以下 萬元          
   三、全社會用電量 萬千瓦時 3571 18303 18331 -0.15  
   其中:工業用電量 萬千瓦時 723 3246 4636 -29.98  
    
   全縣主要經濟指標(二)
   指標名稱 單位 當月 1-本月
   累  計
   去年
   同期
   累計

   %
    
    
   四、固定資產投資 萬元 49543 250406 246017 1.8  
     其中:項目投資 萬元 42700 190093 219695 -13.5  
           工業投資 萬元 8781 35616 54812 -35  
           工業技改投資 萬元 3080 13475 19925 -32.4  
           房地產投資 萬元 6843 60313 26358 128.8  
     商品房竣工面積 平方米 0 188076 95317 97.3  
     商品房銷售面積 平方米 17262 176054 124513 41.4  
   五、社會消費品零售總額 萬元 47288 259468 239046 8.5  
     其中:批發零售貿易業 萬元 43664 234747 215684 8.8  
           住宿餐飲業 萬元 3624 24721 23362 5.8  
   六、一般公共預算收入 萬元 5135 27972 29455 -5.04  
       一般公共預算支出 萬元 30083 230784 159624 44.58  
         其中:八項指標 萬元 9824 170798 133665 27.78  
   七、金融機構各項存款余額 萬元 -24864 1673639 1537593 8.85  
         其中:住戶存款 萬元 6447 1174241 1067616 9.99  
     金融機構各項貸款余額 萬元 7465 844920 741827 13.9  
    
    
   天天穞在线影院